top of page
 • תמונת הסופר/תEfrat Dagan

שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו

 1. טוב לי ככה

 2. אני במילא לא אתקבל

 3. הם לא לוקחים אנשים בגילי

 4. זה כלוב של זהב

 5. אני לא רוצה להתקדם, למה זה טוב?

 6. היא קיבלה את התפקיד כי היא מתחנפת

 7. זו היתה פרידה הדדית

 8. אין לי זמן

 9. הייתי עושה זאת אם היה (מלאו את החסר)

 10. אני לא הייתי יכול/ה

 11. אני כבר לא זוכר/ת

 12. אני אוברקואליפייד

 13. כנראה שאיימתי עליה

 14. זה היה זמני

 15. התקבלתי והחלטתי לא ללכת.

 16. כמעט התקבלתי

 17. התקבלתי בפוקס

 18. בכלל לא רציתי את זה

 19. פחחחחח

#עבודה #שקרים