top of page
 • מטרות השימוש בנתוני גיוס 

 • מקורות מידע לנתונים

 • איך מכינים קרמשניט של נתונים?

 • הצעת הגשה לנתונים

 • לספר סיפור עם הנתונים

 • מה לא להגיד?

 • שגרות עבודה

 • דוחות עיקריים 

 • למצוא שיווי משקל בכל הטוב הזה 

 • לחשוב כמו מנכ״ל 

 • למה חשוב לחזות מראש?

 • סוגי נתונים לחיזוי

 • הנתונים הופכים לפעולה

 • מדידת איכות גיוס ועלות גיוס 

 • כלים שימושיים 

 • להשיג שיווי משקל 

ניהול גיוס מונחה נתונים

399.00 ₪מחיר
  bottom of page