top of page
  • מהו תהליך גיוס מובנה 

  • עקומת ההתפתחות של תהליכי הגיוס 

  • יתרונות תהליך הגיוס המובנה 

  • מפתיחת משרה ועד קליטה - הזדמנויות להבניית התהליך

  • מה מרוויחים כאן 

  • מה עוד כדאי לעשות 

ניהול תהליך גיוס מובנה

399.00 ₪מחיר