top of page

היכרות עם כלי Generative AI 

  •  היכרות עם מגוון כלים שיכולים לסייע לכם כיום בעבודה 

  • התנסות בשיעור 

  • Canva, Mid Journey , Chat GPT, Gemini  ועוד 

סדנת  AI
לצוותי משאבי אנוש וגיוס 

האם אתם מוכנים לעולם של בינה מלאכותית מתקדמת?

בסדנה הזו נכיר את התחום, נסקור את 

ההתקדמות הטכנולוגית עד היום ,נלמד איך יכולה הבינה המלאכותית לשדרג את היכולות שלנו בעבודה ונתנסה  בה .בתום הסדנה תוכלו להבין טוב יותר מושגים מרכזיים בתחום, להתעדכן באופן סדיר  במה התחדש בתחום, לבחור כלים רלוונטיים לעבודתכם וגם לעשות בה שימוש 

מה כוללת הסדנה?

יישום וניהול כלי  היכרות עם התחום 

  •  היכרות עם מושגים בתחום ורקע חשוב

  • סקירת כלים והזדמנויות בתחום כיום

  • שיקולי אתיקה ותאימות 

  • דילמות לדוגמה 

משך הסדנה 4 שעות סה״כ עם הפסקה 

מומלץ בסדנה פרונטלית אך ניתן גם בזום 

לקבלת הצעת מחיר מותאמת לארגון שלכם

כבר חוזרת אליכם עם עוד פרטים 

bottom of page