top of page
 • קביעת מטרות לעבודה עם הנהלה ושותפים 

 • מי הם בעלי העניין שלכם בתפקיד

 • הבחנה בין בעלי ענין 

 • רמות תקשורת ותמיכה רב שכבתית

 • פרדיגמה של ייעוץ 

 • מודל RACI 

 • שיעורים בכלכלת יחסים

 • נקודות מפתח  לבניית יחסים 

 • איך לשפר את היחסים לאורך זמן

 • אסטרטגית לבניית יחסים בארגון 

 • הארגון כארגון מגייס 

 • אירועים מכוננים כמפתח לבניית יחסים 

 •  השפעה על שותפים 

 • איך ליצור השפעה עסקית 

 • מהו התהליך העסקי 

 • עשר העקרונות של מקינזי

ניהול גיוס - עבודה עם הנהלה ושותפים

399.00 ₪מחיר