top of page
 • מה להתמקד בשונות 

 • מה התרומה לחברה

 • מצב פני הדברים בארץ

 • הגדרת התחום 

 • תמיכת ההנהלה 

 • כיצד לקדם את הנושא 

 • מה לבחון?

 • איך לגייס יותר מגוון

 • כלים ועזרים לקידום הנושא

 • תוכניות גיוון 

 • ספרות מומלצת.

ניהול גיוס- ניהול גיוון

399.00 ₪מחיר
  bottom of page