top of page

שיעור העוסק בגיוס לכל המקצועות הלא טכנולוגיים שעובדים בחברות הייטק 

עם הסבר לגבי הפרופילים השונים 

תהליכי הגיוס 

וכיצד לאתר אותם 

תפקידים ״לא טכנולוגיים״ בחברות טכנולוגיה

199.00 ₪מחיר
    bottom of page