top of page

Takeout

בתקופה כזו של משאבים קצוצים אני חוזה בתופעה שבה ארגונים מנסים להוציא את הגיוס שלהם החוצה על מנת לפצות על חוסר במשאבים ארגוניים. ויש הרבה דברים שאפשר באמת לקבל מאחרים: את היכולת לאתר לכם מועמדים, את היכולת לעזור לכם להגיע לאנשים שאתם רוצים. בכל זאת יש משהו שאי אפשר למסור לאחרים. גם אם מסרתם את מירב העבודה לאחרים, לא תוכלו לגייס למשרות חשובות ללא מעורבות. אי אפשר שדברים יקרו מעצמם, אין דרך לגייס היטב מבלי תשומת לב והשקעה של זמן ואנרגיה.


איש אינו יכול לגייס לכם את המשרה הדחופה שלכם אם לא תתעדפו אותה בעצמכם. איש לא יכול לקבל במקומכם את ההחלטות. אם זה חשוב לכם מספיק לקנות את זה, זה צריך להיות לכם מספיק חשוב לנהל את זה .






21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page