top of page

תיכף אשוב

לינקדאין פרסמה בשבועות האחרונים כי היא תאפשר לייצג הפסקות קריירה כחלק מהכרוניקת קורות החיים של המשתמשים שלה. מבחינת לינקדאין, מדובר במהלך אמיץ מחד, ומצד שני בחשיבה מסחרית פרופר. צעד אמיץ משום שבעבר( ובמידה מסויימת אף היום) הפסקות כאלו דרשו הטלאה ,ובכל מקרה נימוק. הפסקות קרייירה הן מציאות חיה ויש להן במידה רבה גם תרומה חיובית לרווחת העובדים ושלום ביתם. לינקדאין לא עשתה את זה כנראה רק על מנת לפתור את הבעיה הזו, היא יצרה לעצמה אפשרות להרחיב את בסיס המשתמשים שלה כפי שהיא מנסה לעשות בעקביות בזמן האחרון.

אין מה לעשות, הקרייירות של אנשים כבר מזמן אינן קו רציף, והניסיון לייצג את הניסיון של עובדים כקו כרונולוגי שאינו מתחשב בנסיבות החיים דורש כנראה פתרונות יצירתיים. לא בטוח שמעסיקים יפסיקו לשאול או להתחשב בהפסקות, אבל אולי יתחיל איזה תהליך של לגימטימציה וכן פתרון פרקטי עבור מי שמחפש את העובדים שפשוט ירדו מהגריד. אולי זה גם צעד בונה אמון בין העובדים והמעסיקים ועוד נגיסה במשוואת הכח הישנה שבה המעסיקים קבעו הכל שהולכת מתפוררת ומשתנה.

texta sticky note around crumpled yellow papers

Photo by Tara Winstead on Pexels.com


פוסטים אחרונים

הצג הכול

בין עבודות

חושבת על כך שאנחנו נוטים לתת לתקופות של צמיחה מואצת בקריירה המון בולטות גם כפרטים וגם כארגונים, כשלמעשה תקופות הביניים בהן אנחנו מדשדשים...

Comments


bottom of page