top of page
  • תמונת הסופר/תEfrat Dagan

שמח פעמיים

אני לא מתמצאת בשמאות רכב בכלל.לא מכרתי ולא קניתי אף פעם. לכן לא נתקלתי בסלוגן המבריק של לוי יצחק: חבר ספר לי ואני מאמינה לו :כה אמר לוי יצחק. בעל רכב הכי שמח בשני המקרים: כשהוא קונה כמובן וגם כשהוא מוכר . זה הזכיר לי שגם מי שמוצא עבודה הכי שמח כשהוא מוצא אותה, ושמח שוב אותה מידה כשהוא עוזב אותה מרצון.

זה כדי להזכיר לכולנו שאותם דברים שהופכים אותנו מאושרים, יכולים לגרום לנו להיות מאושרים שוב רק מהכיווון ההפוך. ככה שתמיד למה לצפות. החיים מלאים שיאים, וככה אף פעם לא משעמם.

classic blue coupe die cast model

Photo by Moose Photos on Pexels.com