top of page

שונות משותפת

אני מודה סטטיסטקה לא היה המקצוע החביב עלי. בכל זאת נזכרתי במושג שונות משותפת:

בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה, השונות המשותפת (covariance) היא מדד לקשר בין שני משתנים מקריים. השונות המשותפת חיובית כאשר המשתנים נוטים לסטות באותו כיוון, מעל או מתחת לממוצע, ושלילית כאשר הם משתנים בכיוונים מנוגדים זה לזה. מתאם חיובי אומר גם שונות משותפת חיובית.


איזה שונות אנחנו רוצים בארגונים? מסתבר שכשהכל בנוי לבנות מתאמים חיוביים (למצוא התאמה לארגון, לתרבות, לשפה, לרקע,למקצוע,מיקום) אז לא קל לקחת משתנה בודד ולקדם אותו על פני אחרים.

לדוגמה: אם אנחנו מחפשים מועמדים יותר מגוונים, כנראה שנצטרך לותר על חלק מההיבטים האחרים.אם אנחנו דנים בשונות בארגונים, הבחירה לאיזה סוג של שונות אנחנו מכוונים, היא בחירה אחת מבין רבות. כאשר השונות המשותפת מסוג אחד הופכת לחזקה, ממילא נפגעים סוגים אחרים של שונות שאולי לא מדדנו באותו הזמן..האם יש שונות אחת שעדיפה על שונות אחרת?

כדי להכיל שונות, אנחנו צריכים לוותר על חלק מהדברים ולזכות ברווחים אחרים, מן השפה אל החוץ- זה קל לאמץ את המחויבות הזו. בפועל:זה דורש שינוי עמוק של הרגלים, ויתור על איך אנחנו תופסים התאמה לארגון, יכולת ניהול אחרות וגמישות. זו גם כנראה הכוונה במילה- הכלה, והיא משימה עם יותר משמעות ממה שאנחנו מייחסים לה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שיעורי קריירה מהאישה הטובה

אלישיה פלורק מקבלת שותפות במשרד עורכי הדין אבל מיד מבינה שחלק מזה הוא הנסיון להזרים מזומנים לקופת המשרד. היא מסרבת להתלהב ממעמד השותפות...

Comments


bottom of page