top of page
  • תמונת הסופר/תEfrat Dagan

נוסע בזמן

למעבר בין ארצות יש גם עמלה, לא רק יחס המרה פשוט. ואפילו לפעמים למעבר בין תפקידים אם עבר זמן רב. אנחנו נוטים לשכוח שבזמן שהיינו עסוקים העולם לא עמד מלכת, קשרים מחלידים, אנשים זזו ודברים שטו הלאה. בכל מעבר כזה שאנחנו עושים אנחנו צריכים להתחיל מבחינה מחודשת והערכת מצב של מה הושג, מה נרכש, מה יצא מפעולה.

כמו בהרבה מקרים אחרים, חיפוש עבודה במעבר בין מדינות הוא חיה אחרת לחלוטין. לעיתים היא מתגמלת יותר, פותחת יותר אופציות, מייצרת הזדמנויות אבל אי אפשר בשום פנים לגשת אליה כרגיל. אפילו אם אתם חוזרים לשוק המקור שלכם, בו אתם דוברי השפה והתרבות, אתם נוסע בזמן.

כתובת דואר אלקטרוני

Subscribe