top of page

מילים

תקשיבו למילות הראיון, הן מבשרות. המילים מצביעות על הלך רוח, על כוונה. לו היתה הקורונה מועמד ספק אם הייתי מתקדמת איתה בתהליכים: בינתיים היא הנפיקה בידוד, סגר ועוצר, ניתוק והדבקה, היה גם ריחוק וצימצומים, נבצרות בדידות ומחלה. מילים שקונסות וכונסות.

אם נרצה יום אחד להתגבר עליה נצטרך להחליף תקליט, ללמד אותה לדבר שפה שונה. נצטרך ללמד אותה לדבר במילים אופטימיות וחיוביות: מילים של ריפוי וחיסון, הרחבה והפוגה. נצטרך לספר סיפור של איך יכולנו לה ויצאנו מחוזקים. איך למדנו למשול בה. רק שתגבר ההקלה על הצרה תודבר המחלה נתקדם שלב ונוכל לחזור לשגרה.פוסטים אחרונים

הצג הכול

קל"ב

Comments


bottom of page