top of page

מה קשור

מעבר למבנה הארגוני הפורמלי יש את המבנה הארגוני בפועל: מוקדי הכח, רשתות פנימיות המונעות מכח השפעה, תקדימי עבר, יחסים אישיים ונסיבות מקצועיות. יש המון מה ללמוד מניתוח הפערים בין איך אמור להתנהל הארגון ואיך הוא מתנהל באמת.

ניתוח רשתות ארגוניות הוא כלי מצוין להבין לעומק את התרבות הארגונית, להבין מה הם הכוחות הפועלים ברמה הסמויה ואיזה סיכונים וסיכויים קיימים שאינם משתקפים אולי באופן שבו ההנהלה תכננה את הדברים. הפערים האלה יכולים גם ללמד המון על תבניות פעולה וחשיבה ולרמז מי הם המנהיגים הטבעיים שמצליחים להטות את הדברים לטובתם.


Comments


bottom of page