top of page

טלנטיזם

במאה ה21 ההון האנושי הפך להיות משמעותי ביותר, וככזה הוא הרבה יותר מורכב לניהול מאשר הון כלכלי. הוא משתנה, נע ונד וניתן לעיצוב. ארגונים אשר חושבים במונחים של טלנט, יכולים להוסיף ערך כלכלי משמעותי לחברה. יותר מכך זה הוא משאב שיש לו דעה משלו ..והניהול שלו הופך להיות אתגרי מתמיד. זהו אינו אוסף הפרטים שמרכיבים את הארגון, אלא גם סך ההשקעה וההתפתחות שלהם

כשאנחנו מדברים על טלנט איננו מדברים בהכרח על אדם יחיד אלה על הנכסים שחברה מצליחה לצבור לפתח ולקיים בתחום. זהו נכס לא פחות חשוב מנכסיה החומריים של חברה, נכס שקשה לצבור וקל לאבד..מי שיצליח ליצור אסטרטגיה מקיפה בתחום יכול ליצור יתרון תחרותי אמיתי ומתמשך.


0 צפיות0 תגובות
bottom of page