top of page

השפעה ניגרת

מה יותר מזיק לאורך זמן? צוות חלש עם מנהל חזק או צוות חזק עם מנהל חלש?


מנהל טוב יודע להפיק גם מצוות בינוני לא מעט, הוא מציב רף גבוה, נותן דוגמה ומאפשר למי שרוצה להתבלט לא לחשוש. לאורך זמן הצוות יהפוך יותר טוב. הערכים והיכולות מחלחלות. מנהל טוב יקבל יותר קרדיט לתקן את הדברים. הוא יבנה את הצוות לאורך זמן. העובדים שאינם מתאימים יעזבו או יועזבו.


מנהל חלש לצוות חזק?

לא יהיה מי שיתן דוגמה. התנהגות פסולה תהפוך לשגרה. אנשים טובים יעזבו- אנשים פחות טובים ישארו ואולי יתחזקו. יקח יותר זמן לארגון להבין שזו בעצם הבעיה- כי המנהל מקבל קרדיט רב יותר. הצוות יחלש לאורך זמן.


מתוך״ The Diary Of A CEO" - Steven Bartlett

Comments


bottom of page