top of page

דלק ביולוגי

מרמור לא טוב לעור הפנים, אני יודעת. ורב הזמן אני לא מתעכבת על מה שהיה ואיך. אבל יום בשנה צריך להגיד תודה, גם למי שתרם לי מוטיבציה, למי שלימד אותי איך לא מנהלים, למי שממרחק הזמן אני מקווה שלמד והפנים. יש עוד דרך לעשות ואנחנו עושות קצת כל יום. אז הנה רשימה חלקית ולא ממצה.

תודה

* למנהלת שניצלה את שובי מחופשת הלידה להרע תנאים.

*למנהל שאמר לי שיהרוס לי את המוניטין. סתם בשביל הכיף.

* למנהל שהיה מתקשר אחרי שיצאתי הביתה כדי להגיד לי שהעובדים שלי הלכו הביתה.

* למנהל שניסה לפטר עובדת בהריון. ביודעין.

* לפקיד הביטוח הלאומי שאמר לי שהוא לא מאמין שאשה מרוויחה כל כך הרבה. (וזו היתה משכורת צנועה באמת).

*למנהל שהציע לנו לעשות את "מבחן העיפרון".

כולכם הבאתם אותי למקום טוב יותר, בזכותכם התקדמתי כל עוד נפשי בי. בזכותכם הפכתי למנהלת יותר טובה לעובדות שלי, בזכותכם למדתי לבחור.

download

*

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שיעורי קריירה מהאישה הטובה

אלישיה פלורק מקבלת שותפות במשרד עורכי הדין אבל מיד מבינה שחלק מזה הוא הנסיון להזרים מזומנים לקופת המשרד. היא מסרבת להתלהב ממעמד השותפות...

Comentários


bottom of page