top of page

את זה

מה אתם רוצים? אני יודעת שזו נשמעת כמו שאלה פשוטה היא לא פשוטה בכלל. מה אתם באמת רוצים..לא מה שאתם אומרים שאתם רוצים, לא מה שאתם חושבים שרוצים לשמוע..מה אתם רוצים. כל כך הרבה פעמים אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים בחצי פה, בשפה רפה. אנחנו לא באמת מתכוונים. בפנים אנחנו רוצים משהו אחר…

העניין הוא שרואים לכם בעיניים, ששומעים לכם בקול. העניין הוא שאתם לא מצליחים לעבור מסך. אם הייתם באמת רוצים, היה הרצון שלכם חורך ראיונות, מבצר הזדמנויות, הייתם יכולים לצעוק את זה בראש חוצות על ראש שמחתכם. הרצון שלכם היה מדבק. הוא היה מעניק לכם את זה בדיוק ובעין יפה. השאלה אם יש לכם אומץ לומר את מה שאתם באמת רוצים. לא בערך, לא ליד, לא כמעט. את זה.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

IN & OUT

Comments


bottom of page