top of page

אשרי המתמיד

פעם שהבומרים היו צעירים עבדת באותו מקום רב החיים, קצת לפני הקורונה בעמק הסיליקון לא היה נדיר שאנשים יחליפו עבודה כל שנתיים מקסימום. הקופצנות הפכה להיות נורמה שגורה. אבל יש סוד להצלחה בקריירה שלא כזה מדובר והוא ההתמדה. דווקא העובדה שאין סיפוק מיידי מאלצת אותך לעיתים ללמוד בדרך הארוכה ולזכות בהישגים שקשה היה ללקט אחרת. אולי אפשר בטעות להניח שאפשר לחוות חיי עבודה ללא רעשים, ללא מפלות ותסכולים ומעקפים ארוכים. דווקא אלה בונים אותנו מקצועית.

בתוך כל הדיונים ערב בחירות, מסתבר שלהתמדה יש ערך בפני עצמה. מועמד חדש מן הניילון לא תמיד מצליח להעפיל .\ככל שאתה מצליח לשרוד את מהלומות הקרב אתה הופך יותר בעל ערך. היכולת לשרוד היא ערך בפני עצמו שמוערך מאד גם על ידי הציבור. המכות שספגת בדרך הופכות להיות אבני המדרך של העתיד. המנהיגים של מחר צריכים להישאר כדי להפוך להיות אלטרנטיבה.

Failure is not the opposite of success. It is a stepping stone to success.  (Arianna Huffington)

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קל"ב

コメント


bottom of page