top of page
  • תמונת הסופר/תEfrat Dagan

אני טקסט פוליטי

איזה מקום יש לעמדה פוליטית במקום העבודה? במשך הרבה שנים היה טאבו מוחלט על חשיפת עמדות פוליטיות בעבודה, העובדים והמנהלים התבקשו לשמור את הדעה הפוליטית שלהם לעצמם. זה עבד לא רע בדרך כלל

מאז הרשתות החברתיות שמהלו את האישי והציבורי, הפכו את הביטוי לויראלי כמעט כמו הקורונה, הפילו את חומות הפרטיות, גם הדיון בנושא שונות שדרש תהיו מי שאתם בעבודה, אקטיביזם חברתי הפך להיות מנת חלקם של רבים אבל בעיקר ביד הלשון והרשת.

המנכלים של היום לכודים בלימבו מורכב, הם מצופים לנקוט עמדה פוליטית, לבטא מצפון חברתי , אבל יתקשו מאד לצאת ממנו בשלום, כי אף אחד לא באמת יודע מצליח לעשות את ההפרדה וזו סוג של מלכודת .