top of page

אנטי שביר (חלק 1)

נסים טאלב טבע את המונח "אנטי שביר". נסים הוא מנתח סיכונים/חוקר/סטטיסטיקאי שפרסם כמה ספרים כולל "ברבור שחור" כינוי לאירוע בלתי צפוי המשפיע על העולם. הוא עוסק הרבה בנושאים של מיקריות, ניבוי ,אי ודאות.

לפי טאלב, אנטי שבירות אינה עמידות או איתנות. העמיד עומד בפני זעזועים ונותר כשהיה; האנטי-שביר משתבח ("אנטי שביר", טאלב, 2014, ע' 74).

טלאב טוען כי בניגוד למה שאנו חושבים, זעזועים בסופו של דבר מחשלים ומשפרים את המצב, לאורך זמן.

איך כל זה מתקשר לקריירה?

אם אנחנו מושקעים רבות בנושא אחד, מקצוע אחד, מקום עבודה אחד יש סיכוי טוב שנמצא עצמינו במרכזה של סערה במוקדם או מאוחר. בטעות אנחנו חושבים כי אנחנו יודעים מה אנו רוצים היום ובעיקר מה נרצה מחר. על ידי חשיפה מתמדת לשינויים ולמידה אנו למעשה מחסנים עצמנו אל מול העתיד הלא נודע. בחיים יש הרבה הפתעות, ואין לנו בעצם דרך לנבא מה יקרה. אנחנו יכולים רק לפזר סיכונים, להתחשל ולהפוך בעצם בלתי תלויים.

לפי טאלב, לחלקינו יש מישרות "שבירות" ואילו אחרים מרוויחים מ"הרעש" והופכים אנטי שבירים. טאלב ממליץ על מישרה אחת קבועה, ועיסוק צדדי שיכול להיות יותר רנדומלי.

ולכן לדעתו עלינו להכניס באופן יזום מקריות ואי ודאות לחיינו (באופן מבוקר) מפני שאין דרך לחזות את העתיד. הגיוון הזה, מאפשר לנו להיות מוכנים גם לאירועים בלתי צפויים, ולא לפחד ואולי אף להרוויח משינויים. הנחת המוצא היא כי שינויים יגיעו. זה רק ענין של זמן.

דוגמאות לאיך לקדם את האנטי שבירות שלכם:

  1. ללמוד כישורים חדשים- בתחומים שאינם התחום העיקרי שלכם.

  2. לקחת סיכונים קטנים ומבוקרים במקום סיכון גדול בבת אחת. (למשל פרויקט צדדי,בהתנדבות, רוטציה או כל דרך שמאפשרת לכם להתנסות)

  3. להביא כישורים אחרים שלכם לידי ביטוי או יישמו את הכישורים הקיימים בתחום חדש. (ממורה לאומנות למדריכת סיורי גלריות, מעיתונאי למורה לעיתונות)

  4. לייצר מקורות הכנסה נוספים/ לחסוך.

  5. הרחיבו את המעגל החברתי שלכם. צרו הקשרים חדשים. היפגשו עם אנשים שאין לכם איתם קשר יומיומי או הקשר מיידי.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

留言


bottom of page